قارچ
قارچ ها

قارچ معمولی

 

طبیعت :

درجه سوم سرد و تر

 

افعال و خواص :

خوردن پودر قارچ معمولی خشک شده ، اسهال معدی و زلق الامعاء را بهبود می بخشد.

اکتحال مخلوط آب تازه قارچ معمولی و سرمه ، مقوی چشم است و به رفع بیاض ، جرب پلک ، جرب چشم و آب مروارید کمک میکند.

ضماد مخلوط پودر قارچ معمولی خشک شده و سریشم ، برای التیام فتق و برآمدگی ناف مفید است.

 

مضرات :

قارچ معمولی ، نفاخ ، دیرهضم و مولد خلط غلیظ و متعفن است.

زیاده روی در خوردن قارچ معمولی ، خدر ، فلج ، سکته ، عسرالبول و هیضه را در پی دارد.

مداومت به خوردن قارچ معمولی ، باعث عقیم شدن و نازایی می شود.

قارچ معمولی به سرعت و به شدت در معده متعفن می شود و سده ، قولنج و درد معده را به همراه می آورد ؛ به همین دلیل نوشیدن آب سرد پس از خوردن قارچ معمولی یا خوردن آن به همراه تخم مرغ یا گوشت ، بسیار ضرر دارد.

تا زمانی که قارچ معمولی در معده باقی مانده باشد ، پادزهر سموم حیوانی بر بدن انسان ، تاثیرگذار نیست.

قارچ های سیاه رنگ ، قارچ های قرمز با نقطه های سفید ، قارچ های سفید با لزوجت زیاد که قسمت چتری شکل شان پرده هایی شبیه تار عنکبوت است ، قارچ هایی که زیر درخت زیتون ، انجیر یا گردو ، و گیاهان سمی یا شیرابه دار می رویند ، قارچ هایی که در سرگین یا مردار حیوانات رشد می کنند ، قارچ هایی که نزدیک سوراخ حیوانات سمی می رویند و قارچ هایی که زیر خم شراب رشد می کنند ، بسیار سمی و کشنده هستند.

خوردن قارچ سمی باعث عرق سرد ، تنگی نفس ، غشی ، سنگینی معده ، قولنج ، خناق ، ورم گلو ، ورم لوزه و قشعریره می شود و می تواند طی یک ساعت تا یک روز به مرگ منجر می شود.

 

مصلحات و تدابیر :

آبکامه ، خردل.

بهتر است قارچ معمولی با نمک ، شوید ، پونه ، روغن کنجد ، روغن زیتون ، آویشن و فلفل سیاه پخته و به همراه زنجبیل پرورده و جوارش فلافلی یا جوارش زیره خورده شود.

قارچ معمولی ، تریاق قارچ سمی قرمز است.

اگر کسی با خوردن قارچ سمی ، مسموم شد ، باید به او ترب ، آب پونه ، آبکامه ، بوره ، نمک ، سکنجبین و پونه کوهی بخورانید ؛ سپس مقدار زیادی عسل یا خاکستر چوب درخت انجیر و آب گرم و کمی سرکه و نمک به او بخورانید ؛ آن گاه تریاق اربعه و جوارش فلافلی یا جوارش زیره با آب سداب به وی بخورانید.

سپس از حقنه های گرم و ضمادهای ملطف روی معده اش استفاده کنید.

 

بدل :

قارچ صدفی

 

 

قارچ صدفی

 

قارچ صدفی

 

ماهیت :

قارچ صدفی ، گونه ای قارچ خوراکی است که روی تنه برخی درختان زنده و گاه مرده می روید.

این قارچ اغلب ساقه ندارد ؛ ولی گاهی ساقه ای بسیار کوتاه و ضخیم دارد.

کلاهک قارچ صدفی ، سفید مایل به شیری ، گاه خاکستری ، ضخیم ، گوشتی و کمی سفت است.

کلاهک این قارچ ابتدا تقریبا شبیه نیم دایره ای بزرگ و نسبتا پهن است که لبه هایش به سمت داخل برگشته است ؛ ولی پس از رشد کامل و باز شدن ، لبه های آن تقریبا چروکیده می شود.

در واقع کلاهک قارچ صدفی جوان ، صدفی شکل و کلاهک قارچ صدفی بالغ ، بادبزنی شکل است.

گیل قارچ صدفی ، لایه هایی نازک ، نرم و سفید مایل به شیری است که زیر کلاهک قارچ رشد می کنند.

گیل این قارچ ، تقریبا به صورت خطوطی هم مبدأ رشد می کند که مبدأ آن ، محل اتصال قارچ با درخت است.

 

بدل :

قارچ معمولی

 

منبع :

علم الادویه – سیدنظری