چوب دارچین – 100 گرم Cinnamon

۵,۵۰۰ تومان

چوب دارچین

نفع خاص :

دارچین برای تقویت اعضای رئیسه و تقویت باه .

سلیخه برای تقویت معده ، کبد و چشم

افعال و خواص :

دارچین ملطف بسیار قوی ، منضج اخلاط متعفن ، مفتح ، محلل ریاح ، تریاق سموم ، حافظ قوه های نفسانی و حیوانی و طبیعی ، جالی چشم ، مجفف رطوبات مغزی ، مدر بول ، مدر حیض و مقوی معده است.

سلیخه ، ملطف ، مسخن ، منضج ، محلل ریاح ، محلل اورام سرد احشاء ، مقطع فضولات ، تریاق سموم ، منقی رحم ، مفتح سدد کبد ، مدر بول ، مدر حیض ، مخرج جنین و مخرج سنگ کلیه و مثانه است.

سلیخه افعال و خواصی ضعیف تر از دارچین دارد.

عرق دارچین مقوی هاضمه و محلل ریاح معده می باشد. عرق دارچیننسبت به خود دارچین ، سرعت اثرگذاری بیشتری دارد.

دارچین فضولات سرد را دفع ، رطوبات لزج نای ، حنجره و سینه را تنقیه می کند و نزله های بلغمی ، گرفتگی صدا ناشی از بلغم غلیظ ، سرفه های مرطوب ، بیماری های سرد مغزی ، خفقان ، وحشت زدگی ، وسواس ، جنون ، بدبویی دهان ، استسقاء و ربو را بهبود می بخشد.

نوشیدن جوشانده دارچین به همراه سرکه و مصطکی ، برای سکسکه رطوبی مفید است.

نوشیدن جوشانده دارچین و پوست هلیله کابلی ، به درمان استسقای لحمی و استسقای زقی کمک می کند.

اکتحال دارچین برای بینایی نافع است.

ضماد دارچین ، رعشه ، تب و لرز بلغمی و سوداوی ، دانه بواسیر ، درد بواسیر و گزیدگی عقرب را بهبود می بخشد.

ضماد دارچین با عسل یا سرکه ، برای درمان آبله های بلغمی و کلف مفید است.

ذرور پودر دارچین برای تقویت عفونت زخم مفید است.

عرق دارچین به درمان یرقان و بواسیر کمک می کند.

قطور عرق دارچین برای برطرف شدن ضعف شنوایی مفید است.

مضرات :

دارچین برای مثانه و گرم مزاجان و زنان بار دار ضرر دارد.

دارچین باعث سر درد می شود.

سلیخه برای کلیه و امعاء مضر است.

مصلحات و تدابیر :

کتیرا و اسارون

مشخصات چوب دارچین – 100 گرم

  • وزن 100 g

امتیاز کاربران به: چوب دارچین - 100 گرم | (0نفر)

شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.
نظرات کاربران

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

مقایسه ( 0 مورد )