سنگ مرداب - 100 گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

  • این ماده تاثیر فوق العاده ای در از بین بردن بوی عرق دارد.

  • با استفاده از آن تقریبا تا یک هفته بدن بوی عرق نمی گیرد.

دسته بندی ها