ارده رازقی - 500 گرمی با طعم بیاد ماندنی

۵۵,۰۰۰ تومان

خواص اصلی انواع ارده :

  • انرژی زا بودن آنهاست .

  • ارده یک چاق کننده

  • تقویت کننده نیروی جنسی میباشد.

  • دیر هضم می باشد.

  • منضج دمل ها و زخم های چرکی میباشد.

  • تسکین دهنده دردها میباشد.

  • ارده و شیره هر دو گرمی هستند .

  • ارده  تسکین دهنده دردهای رماتیسم و امراض شریانی و وریدی هستند.

  • برای خلاص شدن از رطوبت سردی بسیار نافع هستند.

  •  برای رفع بیماری های رحم توصیه می شود .

دسته بندی ها