عید سعید غدیر خم مبارک

 

تخفیف ویژه برای دمنوش های گیاهی ارمغان طبیعت

( لطفا روی محصولات کلیک کنید )

تصویر آنتی دیابتیک ارمغان طبیعت

دمنوش آنتی دیابتیک ارمغان طبیعت

 %۲۹.۴ تخفیف ویژه

 ۱۷,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

 

 

 

چای ترش ارمغان طبیعتدمنوش چای ترش ارمغان طبیعت

%۳۶.۷ تخفیف ویژه

۱۸,۹۵۰  تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

 

 

 

دمنوش لاغری ارمغان طبیعت

دمنوش لاغری ارمغان طبیعت

%۱۷.۲ تخفیف ویژه

۱۴,۵۰۰  تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

 

 

 

دمنوش ارمغان طبیعت آنتومینادمنوش آنتومینا ارمغان طبیعت

 %۲۵.۱ تخفیف ویژه

۱۳,۳۵۰  تومان

۱۰,۰۰۰ تومان

 

 

 

 

تصویر به لیمو ارمغان طبیعت

دمنوش به لیمو ارمغان طبیعت

%۲۷.۶ تخفیف ویژه

۱۷,۹۵۰  تومان

۱۳,۰۰۰ تومان

 

 

 

 

ددمنوش چهارگل ارمغان طبیعتدمنوش چهار گل ارمغان طبیعت

%۲۴.۸ تخفیف ویژه

۱۵,۹۵۰  تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

 

 

 

 

تصویر دمنوش هوفاریقون ارمغان طبیعت

دمنوش هوفاریقون ارمغان طبیعت

 %۲۲.۱ تخفیف ویژه

۱۹,۲۵۰  تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

 

 

 

دمنوش گیاهی سنبل الطیب و گل گاوزبان ارمغان طبیعتدمنوش سنبل الطیب و گل گاوزبان ارمغان طبیعت

%۲۴.۸ تخفیف ویژه

۲۳,۹۵۰  تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

 

 

 

دمنوش ملیس ارمغان طبیعتدمنوش ملیس (بادرنجبویه ) ارمغان طبیعت

%۳۳.۳ تخفیف ویژه

۱۵,۰۰۰  تومان

۱۰,۰۰۰ تومان

 

 

 

دمنوش گیاهی شیرین بیان ارمغان طبیعتدمنوش شیرین بیان ارمغان طبیعت

%۲۰ تخفیف ویژه

۱۰,۰۰۰  تومان

۸,۰۰۰ تومان

 

 

 

 

تصویرچای سبز ارمغان طبیعت

دمنوش چای سبز ارمغان طبیعت

%۶ تخفیف ویژه

۷,۴۵۰  تومان

۷,۰۰۰ تومان

 

 

 

 

دمنوش چاقی ارمغان طبیعتدمنوش چاقی ( اشتها آور ) ارمغان طبیعت

%۴۴.۴ تخفیف ویژه

۱۸,۰۰۰  تومان

۱۰,۰۰۰ تومان